SOMAMOVE®

SomaMove® är rörelse och kunskap förenat. Det är en filosofisk lära och en rörelseform. Det är ett atletiskt och samtidigt mjukt sätt att träna. Under klassen arbetar du med kroppen som ditt motstånd och underlaget som ditt redskap. Passet består av ett flöde av rörelsemönster där du både tränar styrka, kondition, rörlighet, stabilitet och balans. Träningsformen har vuxit fram genom en strävan mot att förstå kroppens funktionella konstruktion och hur den konstruktionen ska användas i rörelse.