AVTALSVILLKOR VID KURSANMÄLAN

AVTALSVILLKOR VID KURSANMÄLAN

ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR

Anmälan

Du anmäler dig eller ditt barn genom att välja kurs och fylla i anmälningsformuläret på vår hemsida. Därefter får du en faktura och det betyder att du har en plats på kursen. Kallelse till kursen och mer information skickas sedan separat ut via mail ca 1 vecka innan kursen startar. Vi förbehåller oss rätten att flytta elever till rätt åldersnivå och kurs om elevens ålder inte stämmer med kursvalet. Du blir ej automatiskt överflyttad till nästa termin utan måste göra en ny anmälan varje termin.

Betalning

Du betalar via Faktura som du får per epost. Därför är det viktigt att uppge betalarens epost vid anmälan. Förfallodatum står i din faktura. Ange Fakturanummer vid betalning.

Delbetalning

Det går att dela kursavgiften på två betalningar om du väljer fakturabetalning. Detta väljer du vid anmälan till kursen.

För delbetalning tillkommer en extra avgift på 150 kr. Två separata fakturor skickas ut vid samma tillfälle.

Rabatter

Vid anmälan till flera kurser under samma termin får du 10% rabatt på 2:a kursen, 20% rabatt på 3:e kurser etc. Syskonrabatt fungerar enligt samma principer. Danslinjer är redan subventionerade och går ej att kombinera med syskonrabatter. 

Enstaka lektioner/anmälan efter kursstart

För dig som vill prova på en kurs innan du anmäler dig finns det möjlighet att, i mån av plats, betala för en enstaka lektion. Detta innebär dock ingen platsgaranti eller förtur. Kostnaden är 200 kr för kurser upp till 16 år och 250 kr för kurser över 16 år. Denna kostnad dras av från terminsavgiften vid anmälan. Detta finns tillgängligt de första tre veckorna på terminen. Sedan går det inte att anmäla sig till kurserna, utan då gäller drop-in, i mån av plats på alla kurser över 10 år. Alltså ingen Drop-in på barndans.

Bestämmelser vid avanmälan

Eventuell avanmälan görs skriftligen och skall vara oss tillhanda senast en vecka före kursstart. När vi fått din avanmälan skickar vi en bekräftelse. Vänligen kontakta oss om du ej fått bekräftelse. Vid avanmälan senare än en vecka före kursstart debiteras en avgift på 150 kr per kurs. Vid avanmälan från och med kursstartsdagen debiteras full kursavgift. Om du avbryter kursen eller inte kommer till kursstart är du skyldig att betala full kursavgift. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du på grund av sjukdom ej har möjlighet att fullfölja kursen och styrker detta med läkarintyg återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser, minus avanmälningsavgift enligt ovan. Om kursen som du har anmält dig till är fullbokad eller har för få anmälningar för att starta återbetalas inbetalt belopp i sin helhet.

House of Shapes förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.

Byte av kurs och missade lektioner

Du kan byta kurs i mån av plats under de tre första kursveckorna. Från och med den fjärde kursveckan uttages en avgift på 150 kr per kursbyte. Om du har missat lektioner kan du ta igen dem på ordinarie terminskurser under pågående termin, i mån av plats.

Terminsavslutning

Höstens termin avslutas med att anhöriga och vänner bjuds in till sista lektionstillfället. Varje vår avslutar vi terminen med en föreställning på en teater, (Vårshow)  med alla danskurser som ligger på nivå fortsättning eller högre. Kurser på Nybörjar/fortsättarnivå deltar inte i vårshowen men undantag kan förekomma.  Rena nybörjargrupper och de grupper som inte medverkar på vårshowen har avslutning i danssalen.

Hantering av personuppgifter

Kursdeltagare och målsman godkänner via detta avtal att dennes personuppgifter insamlas, registreras, lagas och behandlas i enlighet med GDPR. Vidare godkänner kursdeltagare och målsman  att H.o.S har rätt att använda telefonnummer, mobilnummer och adress för kommunikation mellan H.o.S, H.o.S samarbetspartners och kursdeltagare och målsman. Kursdeltagare och målsman har rätt att bli bortplockad ur massutskick om så önskas. H.o.S. kan i så fall inte garantera att nå ut med information som rör kurstillfällen och eventuella ändringar i schema.

Ordningsregler på House of Shapes
Vi är en dansskola och ett gym och det betyder att många olika intressen samsas i lokalen. Inga elever eller föräldrar får befinna sig på träningsytorna, sitta på maskiner eller låta barn leka på gymytorna. Detta av säkerhetsskäl och av hänsyn till gymgäster som vill använda maskinerna. Vi bjuder på kaffe och te inne i loungen.  (Detta gäller Hornsgatan 103) Vi äter och dricker inget inne i gym och danssalar mer än vatten ur plastflaskor.

Varmt välkommen till en ny termin på House of Shapes!