Vår Danslust och Danskort-satsning är till för dig som gjort Audition men som behöver mer dans i kroppen för att gå vidare till Danslinjen!

Grupperna är sorterade utanför Danslinjerna men det finns såklart likheter. Läs mer här nedan om de olika åldersgrupperna. 

DANSLUST
DTJ Danslust Junior 10 – 12 år Pris: 6 200 kr
DTY Danslust Young  13 -15 år Pris: 6 200 kr
Danslust är för dig som tycker att dans är det bästa som finns och som vill ge dansen tid.
Genom att dansa mycket så kommer du att utvecklas i din dans och självklart kan du ta Drop in på andra kurser om du vill!
Du dansar 3 gånger i veckan och har kul!
Ditt schema innehåller Jazz, Hip hop och Jazzfunk men ingen balett.
Du måste göra audition för att behålla platsen varje termin men vi har inga krav på närvaro för att få gå kvar.
Vi har en mentor som tar hand om eleverna som grupp, ingen individuell coachning.  Det blir en träff, det som vi kallar mys, utanför lektionstid per termin.

DANSKORT 
DKJ Danskort Junior 10-12 år Pris: 6 500 kr
DKS Danskort Small 8 – 10 år Pris: 6 500 kr
DKY Danskort Young 13-15 år Pris: 6 500 kr
DKU Danskort Ungdom 14-16 år Pris: 6 900 kr
Danskort innebär att du dansar 4 – 5  gånger per vecka och är beredd att satsa. Vi har visst fokus på teknik i alla stilar och du dansar balett. Schemat syftar till att du skall få en så bred bas som möjligt att stå på. Förutom dina obligatoriska klasser får ta Drop in på öppna klasser inom din åldersgrupp.
För att gå kvar i gruppen så krävs 80% närvaro och du gör audition för att behålla din plats. Gruppen har en mentor och vi ordnar ett ”häng” utanför lektionstid per termin. Vi coachar dig med personliga samtal.

DKV Danskort Vuxen Pris: 6900 kr
DKV år en möjlighet för dig som har dansat mycket under en längre tid, att plocka ihop ett eget schema utifrån ditt eget behov bland de utvalda klasser som vi erbjuder.

Det ger dig en större frihet att planera ditt liv kring jobb och skola och ändå dansa minst 6 gånger i veckan.
Du tillhör en grupp som träffas med er mentor på våra så kallade mentorsmys och på vissa av dina utvalda klasser.
Du får ett individuellt möte, ett elevsamtal med mentor Ida Kumar, en gång per termin.
Vi följer upp med närvarokrav på 80 % på 6 klasser i veckan på 13 veckor.
Vi erbjuder ett förmånligt pris på gymkort, med tillgång till Shapesklasser, yoga, fysklasser med mera.